Miniscenariusze:

SŁODKIE KONTRA SŁONE

Zapoznaj uczniów ze skutkami nadużywania soli i cukru w atrakcyjnej formie rozprawy "sądowej"

Wszystko jest dobre, lecz z umiarem. Sól i cukier mają określoną rolę w żywieniu człowieka, jednak ich nadmiar w codziennych posiłkach może być niekorzystny dla zdrowia. Warto dyskutować z uczniami na ten temat, by budować ich świadomość już od wczesnych lat.

ZADANIE:

  • Podziel uczniów na dwie grupy i przydziel im określone role.
    Jesteśmy w sądzie!
  • Pierwsza grupa ma za zadanie "oskarżyć sól", a druga - bronić jej.
    Później zamieńcie się rolami, a przed "sądem" postawcie cukier.
  • Jak uczniowie mogą to zrobić?
    Przygotowując antykampanię dla swojego produktu: wymyślając hasło przewodnie, plakat, tezy.

WSKAZÓWKA:

Zwróć uwagę, aby podczas "rozprawy" wyraźnie zaznaczyć, że tak naprawdę sól ani cukier nie są niczemu "winne". Negatywne skutki ich używania wynikają z braku umiaru w ich stosowaniu.
Warto też podkreślić rolę zamienników - słodzików czy ziół.